Sur Tatil Evleri'nden kar dağıtmama kararı

Sur Tatil Evleri'nden kar dağıtmama kararı

Vakıf Katılım

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

''02 Mayıs 2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla, Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve genel kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 909.086.594 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 167.621.927,85 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerek, sermaye piyasası mevzuatı ile esas sözleşme ve kar dağıtım politikasına uygun olarak, 2023 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 167.621.927,85 TL tutarındaki zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre 909.086.594 TL olarak gerçekleşen ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması teklifinin genel kurula sunulmasına karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı